VROUWENPOLDER/GAPINGE

 

 

1 Kon 12:33-13:32 (Preekschets)

Zondag 1 Jauari 1933

MattheŁs 28:1-8 (Pasen)

Marcus 16:1-8

Zondag 16 April 1933

HebreeŽn 12:25-29 (Pasen)

HebreeŽn 12:14-24

Zondag 23 April 1933

Johannes 6:65-71

Johannes 6:47-64

Zondag 18 Juni 1933

Jesaja 8:16-18

MattheŁs 13:10-16

Zondag 27 Augustus 1933

Habakuk 3:17-19

Zondag 3 September 1933

Prediker 7:10-13 (Dankdag)

Woensdag 29 November 1933

Ps 85:2-5 en Lev 23:29

Zondag 3 December 1933

Lev 23:29

Leviticus 16:11-19

Zondag 3 December 1933

Jesaja 64:1a Laatste Advent

Zondag 24 December 1933

MattheŁs 2:13-18

 

Zondag 7 Januari 1934

MattheŁs 4:1-4

 

Zondag 21 Januari 1934

Lucas 12:49-53

 

Zondag 4 Februari 1934

Johannes 19:1

 

Zondag 18 Februari 1934

MattheŁs 26:69-75

 

Zondag 25 Februari 1934

Johannes 18:28 (Voorber)

Exodus 12:21-30

Zondag 04 Maart 1934

Jesaja 65:8 (Biddag)

Woensdag 14 Maart 1934

MattheŁs 28:1-8 (Pasen)

Zondag 1 April 1934

Handelingen 2:1-11

 

Zondag 20 Mei 1934

Romeinen 8:14-18

 

Zondag 27 Mei 1934

Johannes 8:31-32 Vber Bel

MattheŁs 10:28-42

Zondag 10 Juni 1934

Johannes 8:31-32 Voorber

Zondag 17 Juni 1934

Spreuken 18:10 (Mesu-Geerse)

Woensdag 20 Juni 1934

Ef 2:19-22

Lucas 19:1-10

Zondag 4 November 1934

2 SamuŽl 24:16-25

 

Zondag 2 December 1934

DaniŽl 9:15-19

 

Dinsdag 1 Januari 1935

Johannes 18:37c

 

Zondag 7 April 1935

Handelingen 1:6-14

 

Donderdag 30 Mei 1935

Jes 55:1 en Jud 20-21 Av/Nbtr

Jesaja 55:1-7

Zondag 30 Juni 1935

Judas 20-21

Judas 1-21

Zondag 30 Juni 1935

Handelingen 9:1-19

 

Zondag 28 Juli 1935

Psalm 51:19

2 SamuŽl 12:1-16

Zondag 29 September 1935

Jesaja 7:10-17

Jesaja 7:1-9

Zondag 15 december 1935

Johannes 19:30

MattheŁs 27:38-50

Vrijdag 10 April 1936

Fil.2:12b-13

Fil.1:27-2:15

Zondag 19 April 1936

Handelingen 1:4 en 5

Psalm 80

Zondag 24 Mei 1936

Romeinen 7:24-25 (avondmaal)

 

Zondag 5 Juli 1936

1 Johannes 3:9 (dankzegging)

 

Zondag 5 Juli 1936

Psalm 115:1-3

Jeremia 31:1-9

Zondag 9 Augustus 1936

2 Kronieken 30:15-20 (Voorber)

2 Kronieken 30:15-20

Zondag 11 October 1936

Exodus 23:20-22

Jesaja 33:13-24

Zondag 24 October 1936

1 Kronieken 29:10-18 (dankdag)

 

Woensdag 25 November 1936

Jesaja 42:1-3 Advent

MattheŁs 12:14-21

Zondag 6 December 1936

Johannes 1:14

Lucas 2:1-7

Vrijdag 25 December 1936

1 Petrus 4:7 (Oudjaar)

Opb.8:1-13

Donderdag 31 December 1936

Lucas 23:27-31

Lucas 23:24-33

Zaterdag 6 Maart 1937

Psalm 22:27

Psalm 22

Woensdag 10 Maart 1937

Johannes 19:31-42 (G Vrijd)

Openbaring 5:6-14

Vrijdag 26 Maart 1937

Jesaja 33:22 Herd Doleantie

Jesaja 33:13-24

Zondag 11 April 1937

Johannes 16:7-11

2 Thessalonica 2:1-12

Zondag 2 Mei 1937

Handelingen 5:1-11

Handelingen 4:23-37

Zondag 30 Mei 1937

Exodus 2:23-25

Jesaja 64:1-12

Zondag 22 Augustus 1937

Jeremia 23:28b

Psalm 44:1-9

Zondag 31 October 1937

Exodus 40:34 en 35

Openbaring 21:16-27

Zondag 28 November 1937

Psalm 67 en 87 (geb Beatrix)

Maandag 31 Januari 1938

MattheŁs 27:27-31

Openbaring 19:1-21

Zondag 27 Maart 1938

Kolossenzen 3:1-4 (Opb bel)

Kolossenzen 3:4-23

Zondag 24 April 1938

Handelingen 5:33-42

Handelingen 5:17-32

Zondag 29 juni 1938

1 CorinthiŽrs 1:30 en 31

Jesaja 65

Zondag 17 Juli 1938

HebreeŽn 10:19-22

 

Zondag 17 Juli 1938

 

 

 

HELPMAN

 

 

Jesaja 65:8

Jesaja 65:1-10

Zondag 2 Oktober 1938

Genesis 4:1-16

Openbaring 21:23-22:5

Zondag 20 November 1938

Marcus 5:1-20

Openbaring 19:11-20

Zondag 5 Februari 1939

Joh 12:20-33 (1ste Lijdenszdg)

Openbaring 5:6-14

Zondag 19 Februari 1939

Handelingen 4:31

Handelingen 4:1-31

Zondag 4 Maart 1939

MattheŁs 28:1-15

Romeinen 8:8-17

Zondag 9 April 1939

Johannes 20:19-23 (Pasen)

1 Johannes 5:1-13

Maandag 10 April 1939

Jesaja 26:9b-12

MattheŁs 24:1-14

Zondag 23 April 1939

1 Cor 15:20-28

Efeze 6:10-20

Zondag 30 April 1939

Handelingen 1:15-26

2 Kronieken 5

Maandag 22 Mei 1939

Handelingen 2:1-4

Psalm 96

Zondag 28 Mei 1939

Romeinen 7:4(Voorber)

Romeinen 7

Zondag 11 Juni 1939

Romeinen 8:10-11(Dankzg)

Romeinen 8

Zondag 11 Juni 1939

Romeinen 8:28-30

Jesaja 54

Zondag 16 Juli 1939

Jesaja 8:9-15

1 Petrus 2:1-10

Zondag 24 September 1939

Jesaja 8:16-18

Openbaring 3:7-13

Zondag 1 Oktober 1939

Genesis 9:8-17

Jesaja 54:4-17

Zondag 8 Oktober 1939

Johannes 1:14a (Kerst)

Lucas 2:1-7

Kerst 25 December 1939

MattheŁs 26:47-56

MattheŁs 26:36-46

Zondag 18 Februari 1940

MattheŁs 27:3-10

Zacharia 11:4-17

Zondag 25 Februari 1940

Spreuken 8:35a

Johannes 1:1-5

Vrijdag 1 Maart 1940

Johannes 19:1a en 13-16

HebreeŽn 10:1-18

Zondag 10 Maart 1940

Lucas 23:39-43

Zephanja 3:1-12

Zondag 17 maart 1940

Johannes 20:11-18 (Pasen 1940)

Efeze 4:7-16

Zondag 24 Maart 1940

Jesaja 46:1-4

Deuteronomium 32:1-14

Zondag 2 Juni 1940

Hosea 2:13-16

2 CorinthiŽrs 6:11-18

Zondag 13 October 1940

Hosea 2:18-19

Jeremia 31:31-40

Zondag 27 October 1940

Hosea 3:4 en 5

Jeremia 30:10-22

Zondag 3 November 1940

DaniŽl 2:31-45

DaniŽl 2:1-30

Zondag 17 November 1940

DaniŽl 7:13-28

DaniŽl 7:1-12

Zondag 1 December 1940

Jesaja 11:1 en 2

2 SamuŽl 15:5-14

Zondag 8 December 1940

2 Cor 4:11-15

2 Cor. 4:1-15

Zondag 27 April 1941

MattheŁs 6:33

Lucas 12:22-46

Donderdag 1 Januari 1942

 

 

 

REFERATEN

 

 

Kerkelijk Besef

 

Gapinge 23-11-1933

Jeugd in de Crisis

 

Gapinge 28-01-1934

Voorw en onderw Prediking

 

Vrouwenpolder 22-11-1934

De Groepbeweging

 

Vrouwenpolder 17-03-1935

Gevaren van de jeugd

 

Oost-Kapelle 20-09-1936

Zegen en Vloek

 

Grijpskerke 19-09-1937

Wetenschap en Schriftgeloof

 

Dordrecht 11-10-1937

Het vastere Woord

 

Sliedrecht 04-11-1937

Kuypers erfenis

 

Vrouwenpolder 26-11-1937

Strijd Vaderen Waarheid

 

Giessendam 17-03-1938

Gnostische trekken

 

Middelburg 25-03-1938

Het vastere Woord

 

Gapinge 31-07-1938

Geestelijke Nood Staatk Erf

 

Groningen 17-11-1938