Het beginsel van de eeuwige vreugde

Catechismusprediking van Ds. J.W. Tunderman (1904-1942)

Inhoud

 

Zondag 1

ONZE ENIGE TROOST 

Zondag 26

DE DOOP I 

Zondag 2

KENNIS VAN ONZE ELLENDE 

Zondag 27

DE DOOP II 

Zondag 3

OORSPRONG VAN DE ZONDE 

Zondag 28/29

HET HEILIG AVONDMAAL I 

Zondag 4

HET RECHT, DE TOORN EN DE STRAF VAN GOD

Zondag 29

HET HEILIG AVONDMAAL II 

Zondag 5

DE MIDDELAAR 

Zondag 30

HET HEILIG AVONDMAAL III 

Zondag 6

CHRISTUS, ONZE MIDDELAAR 

Zondag 31 

DE SLEUTELS VAN HET HEMELRIJK 

Zondag 7

HET GELOOF 

Zondag 32 

ONZE DANKBAARHEID 

Zondag 8 

APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS 

Zondag 33

DE WARE BEKERING 

Zondag 9

GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE SCHEPPER

Zondag 34

DE WET VAN DE HERE 

Zondag 10

GODS VOORZIENIGHEID 

Zondag 35

HET TWEEDE GEBOD 

Zondag 11

DE NAAM JEZUS 

Zondag 36/37

HET DERDE GEBOD 

Zondag 12

CHRISTUS EN CHRISTENEN 

Zondag 38 

HET VIERDE GEBOD 

Zondag 13

JEZUS CHRISTUS, ZOON VAN GOD, ONZE HERE

Zondag 39

HET VIJFDE GEBOD 

Zondag 14

HET WONDER VAN CHRISTUS GEBOORTE

Zondag 40

HET ZESDE GEBOD 

Zondag 15 

HET LIJDEN VAN JEZUS

Zondag 41

HET ZEVENDE GEBOD 

Zondag 16

ONS LEVEN IN DE DOOD VAN DE ZOON VAN GOD

Zondag 42 

HET ACHTSTE GEBOD 

Zondag 17

DE OPSTANDING VAN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS

Zondag 43

HET NEGENDE GEBOD 

Zondag 18

DE HEMELVAART VAN JEZUS CHRISTUS 

Zondag 44

HET TIENDE GEBOD / VOLMAAKTHEID 

Zondag 19 

CHRISTUS HEERLIJKHEID EN WEDERKOMST 

Zondag 45 

HET GEBED 

Zondag 20

DE HEILIGE GEEST 

Zondag 46

ONZE VADER IN DE HEMEL 

Zondag 21a

DE HEILIGE, ALGEMENE, CHRISTELIJKE KERK 

Zondag 47

DE EERSTE BEDE 

Zondag 21b

DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN 

Zondag 48

DE TWEEDE BEDE 

Zondag 22

OPSTANDING VAN HET VLEES EN EEUWIG LEVEN 

Zondag 49 

DE DERDE BEDE 

Zondag 23

DE RECHTVAARDIGING I 

Zondag 50

DE VIERDE BEDE

Zondag 24

DE RECHTVAARDIGING II 

Zondag 51 

DE VIJFDE BEDE 

Zondag 25

DE SACRAMENTEN 

Zondag 52a

DE ZESDE BEDE 

 

 

Zondag 52b

LOFZEGGING EN AMEN 

Klik hier voor het document:

HET OFFER VAN HET LEVEN in dienst van het Leven der Opstanding

IN MEMORIAM Ds J. W. TUNDERMAN

met extra preek


 

PREKEN: VRIJE STOF OUDE en NIEUWE TESTAMENT (en referaten)

REACTIES/SUGGESTIES HENK LINKS